Cửa bán tự động giá rẻ

Mô tả

HI Tech chuyên cung cấp các loại thiết bị sử dụng cho cửa bán tự động chất lượng, giá rẻ. Nó phù hợp với yêu cầu sử dụng của mọi người.

Hoạt động vô cùng đơn giản, không cần nguồn điện để hoạt động, chỉ cần trượt nhẹ bằng tay, nó sẽ tự đóng lại.

Hoạt động của cửa bán tự động