Remote cổng tự động Allmatic

Mô tả

Remote Allmatic

Remote điều khiển từ xa cổng Allmatic FOR4 thay thế cho các mô hình cũ hơn là BRO1WN, BRO2WN, BRO4WN và TECH 3.

Điều khiển từ xa này đi kèm với pin và hướng dẫn cài đặt từng bước đầy đủ để sử dụng với cổng Allmatic hoặc cửa nhà để xe.

Vui lòng gọi cho chúng tôi nếu bạn cần tư vấn về việc mua điều khiển cổng tự động từ xa nào.

Remote điều khiển cổng, cửa cuốn và barrier AllMatic

Bốn kênh điều khiển từ xa rolling code cho cổng Allmatic, cửa cuốn và rào chắn.

Allmatic FOR4 tương thích với các dòng Allmatic BROWN, Allmatic BROOVER, Allmatic MINI PASS và Allmatic TECH3

Tần số: 433 MHz