Remote cổng tự động ANSA

Mô tả

Remote điều khiển từ xa ANSA

Chúng tôi có một số điều khiển từ xa cổng Ansa, bao gồm các mô hình ATX-1, ATX-2, ATX-2 Henderson và Metallo.

Khi mua bạn sẽ được cung cấp các hướng dẫn cài đặt từng bước và pin để sử dụng với cổng Ansa hoặc cửa nhà để xe.

Remote ANSA DECO TX2

Remote Ansa có 2 kênh mã cuộn và điều khiển từ xa

Điều khiển từ xa này là sự thay thế trực tiếp của Ansa Metallo.

Xin lưu ý nếu điều khiển từ xa Ansa của bạn nói Henderson ở mặt trước hoặc mặt sau thì vui lòng gọi cho chúng tôi để có một điều khiển từ xa thay thế tương thích.

Remote ANSA METALLO

Cửa cuốn 4 kênh và điều khiển từ xa.

Nếu bạn đặt mua điều khiển từ xa này, bạn sẽ nhận được Ansa Deco TX4 thay thế!

Xin đừng nhầm lẫn điều khiển từ xa này với điều khiển từ xa GR4000 Universal tương tự.

Các điều khiển từ xa không tương thích. Ansa Metallo là một điều khiển từ xa Ansa chính hãng có mã hóa Ansa độc đáo.

Remote ANSA GOOFY HENDERSON

  • Tần số: 433Mhz
  • Pin: 2 x CR2032 3V
  • Máy phát mã cuộn 3 kênh
  • Màu: Đen / Xám
  • Vui lòng đảm bảo điều khiển từ xa của bạn có chữ ‘HENDERSON’ ở mặt sau.

XIN LƯU Ý!

Điều khiển từ xa này hiện đã được thay thế bởi Ansa Metallo Henderson, đây là điều khiển từ xa mà bạn sẽ nhận được nếu bạn đặt mua điều khiển từ xa này.